DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O statku a o nás

   Náš rodinný statek naleznete v obci Miřkov - jsme cípek Chodska ( okres Domažlice), kde s námi žije 13 koní, ovce Amálka, kozy, slepice, kachny a kačer Kuře,který je ortodoxní neplavec, husy, králíček Toníček, ježek Pepíček a ježková Pepíčková a zakrslé prasátko Josefína. Provozujeme agroturistiku, Muzeum venkovských řemesel, pobyty na statku a různé kurzy staročeských řemesel. Statek byl v únoru 2011 prohlášen kulturní památkou.

Obec Miřkov

     Obec Mířkov je součástí historického Chodska. Nachází se 10 km severovýchodně od Horšovského Týna směrem na Mariánské Lázně. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1158, kdy se připomíná Hartman z Mířkova. Roku 1498 měk v držení Mířkov Přibík ze Stropčic, jehož potomci se tak nazývali Mířkovští ze Stropčic. Jeho vnuk Mikuláš byl jmenován roku 1554 císařským radou a hejtmanem Menšího města pražského a roku 1560 hejtmanem Pražského hradu. Roku 1570 byl jmenován purkrabím karlštejnským a zasedal na Zemském soudě. Roku 1603 koupil Mířkov Vilém z Lobkovic a na Horšovském Týně, jehož majetek propadl pobělohorským konfiskacím. Poté přechází Mířkov do držení štýrského hraběte Maxmiliána Trautmannsdorfa, který začal s dosidlováním německého obyvatelstva a úspěšně germanizaci obyvatelstva završil. Po roce 1945 byla většina německého obyvatelstva odsunuta a do obce přišli čeští lidé.

Na návsi stojí krásný původně gotický kostel sv. Víta ze 14. stol., barokně upraven v letech 1718-1719, věž mu byla přistavěna r. 1722.

Proti kostelu za rybníkem býval panský dvůr - mnohokrát přestavovaná budova středověké tvrze v jeho průčelí byla bezdůvodně zbořena r. 1986.

   V současné době má Mířkov a přidružená obec Křakov s osadou Nový Dvůr 310 obyvatel. K obci ze severní strany přiléhá chráněná krajinná oblast Sedmihoří, pozoruhodné horské pásmo ve tvaru podkovy s borovými lesy a žulovými balvany, které dostalo název podle sedmi vrcholů, z nich nejvyšší Racovský vrch dosahuje 619 m n. m. Naučná stezka nabízí celodenní vycházky po upravených lesních cestách, i terén pro zdatnější turisty. V okolí je množství rybníků, vhodných ke koupání a rybolovu, i četné památky gotické, renesanční a barokní architektury.

 

uhjhhhhhhhhhv

 

mjjjj

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie statku

   současná podoba statku pochází z přestavby roku 1920, kdy plány na úpravu předchozího hospodářství zpracoval pro sedláka Johanna Hügla atelier architekta Antona Kopta. V té době byl náš statek největším statkem s celé vsi a patřilo k němu velké množství polí, luk a lesa. Tyto plány se nám podařilo v roce 2009 objevit v archivu v Horšovském Týně. Na jejich základě a po předchozí konzultaci s pracovníky plzeňského památkového ústavu jsme se rozhodli zažádat na Ministerstvu kultury o prohlášení kulturní památkou. Velkou měrou k tomu napomohly také velmi zachovalé interiéry samotného statku. To se bohužel nedá říci o podobě druhého stavení-vejminku. Zde se do sytosti v přestavbách vyřádily Státní statky, které zde pobývaly téměř 60let. Po malých krůčcích se snažíme dát statku původní podobu podle nalezených historických plánů z let 1920.

Historii selského rodu Hüglů se snažíme dohledat po archivem a matrikách.